EU budget diskussioner och Horizon Europe

EU budget diskussioner och Horizon Europe

Av Ingemar Pongratz

Djurgården av Ingemar Pongratz

Djurgården av Ingemar Pongratz

EU nuvarande program för att finansiera forskning och innovation som kallas för Horizon 2020 löper ut år 2020. Nästa program som är planerad att starta 2021 kommer att heta Horizon Europe och innehåller flera intressant nyheter. Bland annat så kommer Horizon Europe att inkludera nya finansieringsformer för små och medelstora företag. Horizon Europe kommer att innehålla både bidrag, lån, riskkapital som kommer att göras tillgängliga för europeiska små och medelstora företag via den nybildade Europeiska Innovation Council (EIC) som redan har startat sin verksamhet inom Horizon 2020.

 

Andra nyheter som vi förmodligen kommer att se inom Horizon Europe är starkare fokusering på europeisk samarbete och integration. Detta är en följd att mycket av Horizon 2020 finansiering har hamnat i de etablerade medlemsländerna och endast en liten del har hamnat i EU nya medlemsländer. EU parlamentariker från dessa länder har flera gånger tagit upp detta och trots att andra EU medlemsländer har motsatt sig detta så kommer vi säkert att se att europeiskt Integration kommer att bli en faktor att ta hänsyn till i framtida ansökningar.

 

EU kommissionen och EU Parlamentet har kommit överens om en relativ stor ökning av EU’s forskningsbudget som planeras till 94 billioner Euros, detta är en relativ stor ökning jämfört med Horizon 2020, som har en budget på ca 80 billioner Euros.

Hur kommer då EU budgetdiskussioner och Horizon Europe att gå vidare?

Förhandlingarna mellan EU rådet, där EU medlemsländer är representerade och EU Parlamentet och EU kommissioner kommer att starta när som helst. EU budget diskussioner och Horizon Europe kommer att föras inom ramen av andra frågor. Flera medlemsländer, däribland Sverige och Finland, är emot en ökning av EU avgiften. Flera medlemsländer vill sänka avgiftsnivån till 1% av BNP från 1,.07%. EU Kommissionen förespråkar en ökning till 1,11% av BNP och EU Parlamentet vill höja budget till 1,13% av BNP. EU medlemsländer vill se en ännu kraftigare höjning.

 

Vidare vill flera EU medlemsländer, däribland Sverige, diskutera en ändring av hur EU budgeten fördelas. Flera länder vill att subventionerna för jordbruket och budgeten av EU strukturfonder minskar. Detta har mött kraftigt motstånd bland andra EU länder. Planerna att villkora EU stöd till att alla EU bidragsmottagare skall respektera demokratiska principer är inte heller särskilt populära bland vissa statsöverhuvuden.

Det är uppenbarligen bäddat för mycket diskussioner under våren 2020.

Ingemar Pongratz är forskare och entreprenör som har etablerat Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Ingemar Pongratz har även varit med och etablerat Letavis AB. Ingemar Pongratz hjälper företag, universitet och andra organisationer att söka offentlig finansiering. Kontakta oss med en förfrågan, använd gärna vår kontaktsida eller kontakta oss via vår epost adress

Ingemar.Pongratz () pongratzconsulting.com

Stockholm utsikt av Ingemar Pongratz

Stockholm utsikt av Ingemar Pongratz

 

 

Share Button