Return to Description Ingemar Pongratz

Ingemar Pongratz på Svenska

Ingemar Pongratz Portugal

Ingemar Pongratz Portugal

Ingemar Pongratz på Svenska

Av Ingemar Pongratz

Ingemar Pongratz är forskare och entreprenör med omfattande erfarenhet av EU-finansierade program. Som forskare studerade och arbetade Ingemar Pongratz inom molekylär biologi. Hans arbete fokuserades på att studera hur intracellulära receptorer regleras via olika signaler kommer in i kroppen som till exempel olika näringsämnen eller miljögifter. Ingemar Pongratz studerade framför allt dessa kemiska föroreningar eller näringsämnen påverkar olika biologiska system och på sätt kan påverka hälsan hos olika värdar, både människor och även djur. Ingemar Pongratz har publicerat ca 40 vetenskapliga artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter och har handlett 10-15 doktorander och post-docs.

Ingemar’s vetenskapliga aktivitet kännetecknas av samarbete över nationsgränser och det var därför naturligt att komma i kontakt med EU finansierade projekt. På detta  sätt så har Ingemar utvecklat ett gediget kunskap och erfarenhet om EU projekt och EU finansiering till exempel inom Horizon 2020

Stockholm av Ingemar Pongratz

Stockholm av Ingemar Pongratz

Ingemar Pongratz har även tillsammans med 2 andra partners etablerat Letavis AB. Letavis är ett forskningsintensivt företag som arbetar med naturprodukter. Vi har identifierat nya användningsområden för naturprodukter. Vi arbetar just nu med att säkra patenträttigheter och utveckla våra fynd till nya produkter. Via Letavis har vi genomfört ett flertal lyckade pilotförsök i industriell miljö som vi nu kommer att använda för marknadsintroduktion. Letavis har support från ALMI och befinner i ett expansivt läge just, bland annat för vi diskussioner med ett flertal potentiella kunder.

Inom ramen för Pongratz Consulting, har Ingemar Pongratz författat ett flertal olika framgångsrika ansökningar för olika program. Dessa framgångsrika ansökning har skicats in till både nationella och Europeiska program som inkluderar Vinnova, Horizon 2020 och Eureka . Som exempel har Ingemar Pongratz skrivit flera Marie Curie (MSCA) ansökningar som till exempel WHRI-ACADEMY Post-Doc programmet, Scientia Fellows programmet och flera andra ansökningar som har erhållit finansiering. Ingemar Pongratz skrev även PATHFINDER projektet som var en av finalisterna till EU Descartes priset för bästa EU finansierade Europeiska samarbets-projekt. Andra ansökningar inkluderar andra områden inom Horizon 2020 som Societal Challenges området eller ERA-NET och flera andra. Totalt har Ingemar Pongratz dragit in närmare 100 millioner EUR till olika kunder.

Ingemar Pongratz är också mycket aktivt inom forskningskommunikation och kommunikation av EU finansierade projekt. IP etablerade CommNET, ett Europeiskt nätverk för EU projekt kommunikatörer och han erhöll även Communication Star priset för bästa EU projektkommunikation 2011.

Ingemar Pongratz har etablerade Fenix Scientific AB och Pongratz Consulting. Via Pongratz Consulting så hjälper Ingemar Pongratz företag och organisationer med att planera och skriva EU ansökningar. Kontakta oss på Pongratz Consulting för hjälp med att söka offentlig finansiering till olika projekt. Vi kan även hålla seminarier om Horizon 2020 eller andra fonder. Använd gärna vår Online verktyg eller skicka en epost till

Ingemar.Pongratz () pongratzconsulting.com

Havspool Maderia av Ingemar Pongratz

Havspool Maderia av Ingemar Pongratz

 

Ingemar Pongratz: Fenix Scientific AB

Ingemar Pongratz: Pongratz Consulting

http://ingemarpongratz.brandyourself.com/

 

Share Button