Return to Description Ingemar Pongratz

Ingemar Pongratz på Svenska

IngemarPongratz-269x300

Ingemar Pongratz på Svenska

Ingemar Pongratz är forskare och EU expert med omfattande erfarenhet av EU-finansierade program. Ingemar Pongratz forskning inom molekylär biologi fokuserades på på receptor biologi och endokrinologi. Ingemar Pongratz studerade framför allt hur kemiska föroreningar eller näringsämnen påverkar olika biologiska system. Ingemar Pongratz har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter och har handlett 10-15 doktorander och post-docs.

Ingemar Pongratz har även författat ett flertal olika EU ansökningar bland annat WHRI-ACADEMY Post-Doc programmet och även PATHFINDER ansökan som var en av finalisterna till EU Descartes priset för bästa EU finansierade sammarbets-forskning 2005. Detta EU finansierade projekt koordinerades av Professor Jan-Åke Gustafsson.

Ingemar’s vetenskapliga aktivitet kännetecknas av samarbete över nationsgränser och det var därför naturligt att komma i kontakt med EU finansierade projekt. På detta  sätt så har Ingemar kommit att utveckla ett gediget kunskap om EU projekt och EU finansiering till exampel inom Horizon 2020

Ingemar Pongratz är också mycket aktivt inom forsknings kommunikation och kommunikation av EU finansierade projekt. Ingemar Pongratz etablerade CommNET, ett Europeiskt nätverk för EU projekt kommunikatörer och han erhöll även Communication Star priset för bäste EU projekt kommunikation 2011.

Ingemar Pongratz har etablerade Fenix Scientific AB och Pongratz Consulting. Via Pongratz Consulting så hjälper Ingemar Pongratz företag och organization med att implementera EU projekt ansökningar och även stödjer EU finansierade projekt med administration och kommunikation inom till exempel Horizon 2020

Via Fenix Scientific AB arbetar Ingemar Pongratz för att etablera ett forskningsintensivt föreatg som syftar till att kommercialisera forskning. Fenix Scientific AB arbetar just nu med att etablera nödvändinga samarbeten för att att introducera nya produkter i marknaden. Fenix Scientific AB valdes in av ALMI för att delta i ALMI’s inkubator verksamhet på grund av Fenix Scientific AB stora potential.

Ingemar Pongratz: Fenix Scientific AB

Ingemar Pongratz: Pongratz Consulting

http://ingemarpongratz.brandyourself.com/

Panorama Stockholm by the Water by Ingemar Pongratz

Panorama Stockholm by the Water by Ingemar Pongratz

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published.