Vad kommer efter Horizon 2020

Vad kommer efter Horizon 2020

Av Ingemar Pongratz

 

Horizon 2020 är EU stora forsknings och innovationsfond som stödjer olika organisationer som vill finansiera olika projekt med offentliga medel. Till skillnad från nationell finansiering så har EU en tydlig europeisk dimension, och stödjer projekt som skall främja europeiskt forskning och innovation. Horizon 2020 programmet tar slut 2020. Vad kommer efter Horizon 2020 ?

Efter 2020 kommer EU’s 9 ramprogram att starta, som kommer att heta Horizon Europe. Trots att EU Kommissionen tidigare har sagt att Horizon Europe inte kommer att innehålla stora förändringar jämfört med Horizon 2020, så finns det en hel del intressant nyheter som diskuteras just nu.

EU Kommissionen och EU Parlamentet har deklarerat att de önskar att förberedelserna med Horizon Europe skall bli klara redan 2019, innan EU valet. Detta är väldigt snabbt för EU, och medlemsstaterna har tydligt deklarerat att de vill ha mer insyn i processen. Det är därför tveksamt och tidtabellen kommer att hålla. Medlemsstaterna har även utryckt tveksamhet med några av nyheterna som EU Kommissionen har föreslagit.

 

EN nyhet är att Horizon Europe kommer att etablera European Innovation Council (EIC), som kommer att samla alla instrument för att stödja småföretagen och EU’s entreprenörer. Vidare har Kommissionen föreslagit nya instrument för att stödja innovation, till exempel lån och risk-kapital till företagen som har intressanta projekt. Medlemsstaterna har dock gjort klar att de inte stödjer dessa tankar. Även den akademiska sektorn är emot dessa tankar. Hur det kommer att bli i slutändan vet vi inte än.

Andra förslag är att Horizon Europe skall ta mer hänsyn till regionala skillnader inom forskning som finns i Europa. Studier har visat att EU nya medlemsländer har svårt att hävda sig i konkurrensen om forskningsanslag. EU Parlamentet har därför diskuterat att Horizon Europe skall ta hänsyn till detta. Även här finns det klara motsättningar. Den akademiska sektorn är emot dessa idéer, men vissa myndigheter är intresserade att skillnader mellan EU olika regioner minskar. Även här är det oklart hur det kommer att bli i slutändan.

Det är intressant att EU Kommissionen och EU Parlamentet har föreslagit att budget för forskning och innovation skall öka, till strax under 100 billion EUR. Hur stor ökningen är beror på hur och vem som räknar, men det är hur som helst en tydlig ökning. Men vissa länder motsätter sig alltför kraftig ökning speciellt nu när Storbritannien skall lämna EU. Detta kommer att leda att EU budget minskar och vissa länder är därför försiktiga med budgeten.

Hur som helst, så finns en hel del intressanta nyheter i framtiden som vi kommer att följa..

 

Ingemar Pongratz etablerade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi hjälper organisationer att söka offentlig finansiering. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa till, antigen via online formuläret eller via epost

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Night Skies av Ingemar Pongratz

Night Skies av Ingemar Pongratz

 

 

 

 

 

Share Button