Category: Uncategorized

Vad kommer efter Horizon 2020

Night Skies av Ingemar Pongratz

Vad kommer efter Horizon 2020 Av Ingemar Pongratz   Horizon 2020 är EU stora forsknings och innovationsfond som stödjer olika organisationer som vill finansiera olika projekt med offentliga medel. Till skillnad från nationell finansiering så har EU en tydlig europeisk dimension, och stödjer projekt som skall främja europeiskt forskning och innovation. Horizon 2020 programmet tar …

Continue reading

Share Button